artistes%20sur.jpg
galerie%20sur.jpg
actuait%C3%A9s%20sur.jpg
presse%20sur.jpg
contact%20sur.jpg

 


 

L'art brut en Chine

19 artistes du Nanjing Outsider art Studio

Zhang Ping - Tian Peng - Liu Ping - Sun Yue - Li Ben - Zheng Donghui
Qi Wen - Qian Chen - Chen Baogui - Yan Shi - Shi Zhiweu - Li Zhongdong - Wu Meifei
Yang Min - Xu Jian - Pin Fang - Yang Chuanming - Yulong Qiao - Niu Niu

En partenariat avec la galerie Polysémie de Marseille

 
  • Should be Empty: